Elinor Filipsson näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Tillsammans för ett bättre företagsklimat

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 utvalda företagare i Sverige och av dem är det 400 företag i Kungsbacka som får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Vi vill veta vad du tycker!

- Är du en av dem som fått enkäten, så svara på den och bidra till Västsveriges bästa företagsklimat. Desto högre svarsfrekvens Svenskt Näringsliv får, desto bättre information får vi om hur näringslivet i Kungsbacka upplever företagsklimatet. Det är viktigt för uppföljning och analys av kommunens insatser, säger Elinor Filipson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Läs mer om Svenskt Näringslivs undersökning 

Sammanfattning av 2020 och utblick mot 2021

Fokus för förbättringsarbetet 2020 var tre insatsområden som ska ge långsiktigt varaktiga effekter på företagsklimatet och skapa förutsättningar för fler och växande företag.   

  • Lätt & Rätt ska göra det enklare för företag att göra rätt.  

Nästan 200 politiker och medarbetare i kommunen utbildades under hösten 2020 i Rättviksmodellen som kortfattat går ut på att det ska vara lätt för företag att göra rätt. Insatsen Lätt & Rätt ska leda till ett rådgivande förhållningssätt, en enklare och snabbare handläggning och en kommunikation som är enkel och begriplig. Avgifter och taxor ska vara tydliga så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för. Insatser fortsätter under 2021.

  • Underlätta för företagens kompetensförsörjning.  

Det pågår flera regionala projekt för att stödja näringslivet. Under året har vi jobbat tillsammans i regionen kring Smart Industri, Hållbar kompetens i Halland, KOMPA Halland och Framrutan. Projekten tar sin utgångspunkt i att identifiera utvecklingsbehov i företagen kopplat till kompetensförsörjning för att stå starka på sikt. Ett arbete för att bli ännu tydligare ut mot företag som vill jobba med social hållbarhet har påbörjats.

  • Möjliggöra för näringslivet att expandera och för fler företag etablerar sig i Kungsbacka.  

I Kungsbacka finns i dag mark för näringslivet att expandera och för företag som vill flytta till Kungsbacka. De första två företagen som kommer in på området är Bluebird Medical AB och M&P Paint & Coatings AB. Fler företag är på väg in. Detaljplanerna för Frillesås Rya, Västra Varla och Klovsten beräknas bli klara under året. En stadskärna som förtätas med både kontorslokaler, kommersiella lokaler och bostäder skapar stora möjligheter för företag som vill etablera sig i moderna lokaler, nära tågstation i en stadskärna med brett utbud av service.