Vaccinering färdig på vård- och omsorgsboendena

En stor andel av de som ska erbjudas vaccinering i den första prioriteringsfasen i Kungsbacka kommun har fått minst en dos vaccin. Nu fortsätter arbetet samtidigt som prioriteringsfas 2 nu också är igång.

Vaccineringen i Kungsbacka kommun startade den 12 januari och arbetat går framåt enligt plan. Vaccineringen av omsorgstagare på vård- och omsorgsboendena, både i kommunal och privat regi, är nu klar och omsorgstagarna har fått båda doserna av vaccin. Under vecka 6 påbörjades arbetet i mindre skala med att erbjuda vaccin till de som bor ien bostad med särskild service. 

Nya målgrupper på tur

- Denna vecka får vi 192 doser från Region Halland och de behövs framförallt till dos två av patienter inom hemsjukvården som bor hemma. Vaccineringen av personer i bostad med särskild service kommer att återupptas från och med vecka 8, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Sjuksköterskorna inom kommunen fortsätter också att vaccinera personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården men som bor hemma. Hittills har kommunens sjuksköterskor gett cirka 2300 doser vaccin till patienter på vård- och omsorgsboendena samt inom hemsjukvården.

Många har fått sitt vaccin

Region Halland fortsätter arbetet med att vaccinera de som har enbart hemtjänst eller trygghetslarm och det sker på utvalda vårdcentraler. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att Halland har kommit långt i arbetet med att vaccinera i fas 1. I Halland hade den 10 februari 69 procent av de som har hemtjänst eller trygghetslarm vaccinerats med minst en dos. Jämfört med övriga regioner i landet så är det bara region Gotland som ligger högre med 75 procent.

- Arbetet fortsätter i prioriteringsfas 1 men vi är också i prioriteringsfas 2, vilket bland annat innebär att de hallänningar som är 80 år eller äldre erbjuds vaccin på vårdcentralerna. Vi är glada för att arbetat går framåt och att vaccinet når allt fler målgrupper. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Vaccinering medarbetare

Vaccineringen av Kungsbacka kommuns medarbetare som arbetar patientnära görs av företagshälsovården. När denna vecka är slut har cirka 1100 doser vaccin ha getts till medarbetare.  Totalt är det cirka 3750 medarbetare och vikarier inom förvaltningarna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg som arbetar patientnära som erbjuds vaccin.

Tillgång till vaccin

Vaccinering är Kungsbacka kommuns högsta prioritet och vi vaccinerar i den takt som vi får tillgång till vaccin. Tillgången till vaccin och leveranser av vaccin till Sverige förändras ständigt i dagsläget har vi ingen kännedom om att den förändringen kommer att påverka Kungsbacka kommuns plan för vaccinering.   

Kontakta gärna
Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48