Vi har tagit emot information om lokala rekommendationer från Region Halland

Region Halland skickade idag ut ett pressmeddelande om den ökade smittspridningen. Därför införs lokala råd i Halland, utöver de nationella råden som redan finns för att minska smittspridningen.

"Vi har tagit emot beskedet från smittskydd Halland och ska nu titta närmare på vad det innebär för våra verksamheter. Vi tar oron för en tredje våg på stort allvar och förstår den oro som många kan känna på arbetsplatser och i samhället," säger kommundirektör Malin Aronsson.

Du kan läsa Region Hallands pressmeddelande på deras hemsida.