73 trängselkontroller under insatsvecka

Mellan den 12 till 19 mars gjordes 73 trängselkontroller på caféer och restauranger för att kontrollera verksamheternas rutiner för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Tillsynen gjordes i Kungsbacka av avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Av de 73 kontrollerna var 56 av dem på restaurang, 10 på café och 7 på verksamheter som har snabbmat som till exempel gatukök. Syftet med insatsen var att kontrollera att verksamheterna har rutiner för att förhindra smittspridningen av coronaviruset och att inte trängsel uppstår.

– Totalt gjordes 73 kontroller och 19 verksamheter hade avvikelser varav 8 kräver uppföljning. Det var flest anmärkningar på möbleringen, då för tätt mellan borden. Några saknade också skyltning och information till gästerna om att hålla avstånd. Vi delade då ut skyltar på plats, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Ellen Magnil som samordnat insatsveckan tillsammans med tillståndshandläggare Åsa Johansson.

8 ställen kräver uppföljning

Kontrollerna gjordes utifrån en framtagen checklista som bockades av på plats. Under fokusveckan har inga föreläggande eller stängningar behövts göras. Helhetsintrycket är att verksamheterna sköter sig bra, men att gäster behöver tänka på att fortsätta hålla avstånd och att respektera reglerna.

– Vårt intryck är att de allra flesta gör allt de kan för att minska och förhindra smittspridning på sina serveringsställen. Majoriteten åtgärdar brister direkt. Någon blev irriterad när vi hade anmärkningar, men det kan vara ett uttryck för frustration över situationen och att det är jobbigt att säga till gäster som inte följer reglerna. En del gäster sätter restaurang- och caféägare i en jobbig och svår sits, säger tillståndshandläggare Åsa Johansson.

I år med coronatillsyn

Det var för ett år sedan som Miljö & Hälsoskydd fick ett utökat ansvar för tillsyn över serveringsställen för att förhindra smittspridningen. Sedan dess har ett stort och omfattande arbete gjorts på restaurang, café och pub. Arbetet med trängselkontrollerna har utgått från ett rådgivande förhållningssätt med information och dialog med verksamheterna.

Kontakt för insatsveckan

Ta kontakt med samordnarna av insatsveckan.

Åsa Johansson
Tillståndshandläggare, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd
asa.johansson@kungsbacka.se,

Ellen Magnil
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd
ellen.magnil@kungsbacka.se

Här kan du läsa mer om vårt arbete 

Kontakta gärna