Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan inför läsåret 2021-2022 öppnar 15 april

För elever i grundskolan som behöver skolskjuts gäller att en ansökan görs av vårdnadshavare inför varje läsår. Ansökan inför läsåret 2021-2022 är öppen 15 april–15 maj.

Ansökningar som kommer in under ansökningsperioden får ett beslut om skolskjuts innan höstterminen startar. För ansökningar som vi får efter ansökningsperioden kan vi inte garantera att beslut hinner tas innan terminsstart.

Ansök om skolskjuts inför varje läsår

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi. Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare göra en ansökan inför varje läsår, det vill säga även om barnet haft skolskjuts redan.

Ansök i första hand via vår e-tjänst. Vid skyddad identitet, om vårdnadshavare  saknar BankID eller om barnet ska flytta till Kungsbacka kommun men inte är folkbokförd i kommunen kan ansökan göras på blankett.

Mer information om skolskjuts

Via länken hittar du den digitala ansökan och blankett, information om rätt till skolskjuts samt vanliga frågor och svar.

Skolskjuts (kungsbacka.se)

Välkommen med din ansökan från 15 april!