Flygbild över Kungsbacka stad

Arenan - en viktig pusselbit i vår växande stad

Arenan är en del av det som händer i utvecklingen av Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel. Sedan våren 2020 har vi öppnat ett badhus med Idrottsparken utanför och Kungsbacka sporthall. Samtidigt byggs en ny skola och ett parkeringshus i området. Och planerna för den sista stora pusselbiten, arenan, är i full gång för både områdets och för stadens utveckling.

En mötesplats för alla

Arenan ska bli en mötesplats för invånare och besökare med olika intressen vilket bidrar till den sociala hållbarheten. Det blir en plats för alla åldrar under veckans alla dagar, och under en stor del av dygnet. Den ska bidra till att stärka Kungsbacka som en upplevelserik, levande och trygg stad där invånare trivs och vill bo och vistas.   

Centralt och tillgängligt

Arenan kommer att placeras strax söder om det nya badhuset och Idrottsparken. I området finns också den färdiga sporthallen och mittemot byggs en ny skola. Norr ut i området är Lindens parkeringshus snart klart och sedan ska det byggas nya kvarter med bland annat centrala bostäder.

–Arenan är en del av ett kreativt område och en viktig del i arbetet med en hållbar och levande stad för alla. Den kommer att komplettera och stärka utbudet i Kungsbacka och stärker oss som besöksort, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald

En arena till Kungsbacka bidrar till många positiva effekter. Utöver att den bidrar till upplevelser och folkhälsa blir den underlag för nya arbetsplatser, skatteintäkter men även ett bidrag till regionen.

Varför en arena?

En del kan undra varför kommunen väljer att satsa på en arena. Den främsta anledningen handlar om social hållbarhet där arenan ska bidra till folkhälsa och välmående. Arenan blir även en viktig del i att skapa en attraktiv och levande stad, med puls och ett större utbud.

–Arenan ska vara en mötesplats som är välkomnande för alla. Arenan kommer att gynna hela Kungsbacka, oavsett om man är aktiv i den eller inte. Arenan bidrar till folkhälsa då den ska erbjuda upplevelser, rörelse och möten, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Arenan som beräknas stå klar 2024 ska täcka definierat behov av bollsport på elitnivå och större evenemang och event som vi inte kan erbjuda idag.

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget som sedan ska till Kommunfullmäktige för beslut den 13 april. 

Arenans roll i en växande stad

I dag bor det drygt 24 000 invånare i centralorten och till 2050 förväntas vi bli dubbelt så många. Vi rör oss från en liten centralort till en större stad som också kräver stadsmässiga kvaliteter. Arenan som vi nu planerar för ska fylla en funktion som vi inte har i staden. Det blir en mötesplats för alla med plats för elitidrott och större evenemang.

Kort om arenan

  • Arenan ska täcka definierat behov av lokaler för skolidrott, bollsport på elitnivå och föreningsliv i centralorten. Dessutom ska arenan kunna fungera för olika typer av evenemang. Skyddsrum ska finnas. 
  • Arenan ska ha en läktare på utsidan för fotboll
  • Arenan kommer att kosta strax över 500 miljoner kronor och är en investering för hela Kungsbacka, framförallt ur ett folkhälsoperspektiv
  • Arenan planeras stå klar 2024

Kontakta gärna

Kontakta gärna