Daglig verksamhet i anpassad form

Utvecklingen av coronavirusets spridning gör att den dagliga verksamheten kommer fortsätta att vara utflyttad, enligt beslut den 15 mars 2021.

Kontinuerlig bedömning

Individ & Familjeomsorg arbetar hela tiden med att förebygga att smittspridning sker inom våra verksamheter. Det är särskilt viktigt eftersom flera av våra brukare tillhör riskgrupper.    

Därför bedrivs sedan en tid daglig verksamhet på bostad med särskild service för brukare med den insatsen, och på Å-huset för deltagare som bor i annan bostad. Deltagare som har praktikplatser som fortfarande är igång deltar på dessa.

Bidrar till minskad smittspridning 

Utifrån aktuellt smittläge gör förvaltningen nu bedömningen att daglig verksamhet behöver vara fortsatt utflyttad.

Syftet är att minska riskerna för smittspridning bland deltagarna genom att minska antalet kontakter med andra individer, samt att säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna utifrån risken att utsättas för smitta. 

Beslutet gäller från den 1 april till 15 september 2021, och kan komma att förlängas.   

Bakgrund till beslutet

Den 19 januari 2021 fattade Individ & Familjeomsorg beslut om att daglig verksamhet från och med 25 januari 2021 till och med 31 mars 2021 skulle bedrivas på bostad med särskild service för brukare med den insatsen. Deltagare som bor i annan bostad har sin dagliga verksamhet på Å-huset.

Syftet var att minska riskerna för smittspridning bland deltagarna genom att minska antalet kontakter med andra individer, samt att säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna utifrån risken för att utsättas för smitta.

Att arbeta hemifrån med anledning av ökad smittspridning 

Antal fall av smitta ökar nationellt enligt Folkhälsomyndigheten och Region Hallands smittskyddsenhet ser en ökning av positiva fall av covid-19 i länet. Därför betonas vikten av att alla måste följa råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. 

En av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att så många som möjligt arbetar hemifrån. För de individer som inte har den möjligheten gäller det att färdas så säkert som möjligt, till exempel genom att undvika kollektivtrafik. 

Daglig verksamhet är en daglig sysselsättning, inte förvärvsarbete, men det går att bedriva daglig verksamhet på ett anpassat sätt så att färre individer träffas varje dag och så att kollektivtrafik kan undvikas. Därför kan rekommendationen om hemarbete tillämpas inom daglig verksamhet. 

Kontakta gärna: 

Karin Martinsson
Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg
Telefon: 0300-83 58 54
E-post: karin.martinsson@kungsbacka.se

Maria Udén-Lohnér
Verksamhetschef daglig verksamhet, korttidsboende och bostad med särskild service
Telefon: 0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se