Delvis distansundervisning för kommunens högstadieskolor vecka 10-15

För våra elever i årskurs 7-9 gäller nu delvis distansundervisning fram till och med veckan efter påsklovet, det vill säga 8 mars till 16 april.

Varje skola har ett upplägg utifrån sina förutsättningar, en riktlinje för alla är att cirka en tredjedel av eleverna ska vara på distans. Elever och vårdnadshavare får besked från skolan om vad som gäller för dem. I planeringen ligger också det ansvar skolan har för enskilda elevers olika behov och vad som krävs för att möta dessa.

- Vi vill kunna välkomna alla elever eftersom det är det bästa för dem, lärare och rektorer har dock nu mycket goda rutiner för distansundervisning, såväl på heltid som delvis, vi kommer att kunna genomföra detta på ett bra sätt för varje elev, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

Bakgrunden till delvis distansundervisning är en rekommendation från smittskydd Halland till Hallandskommunerna om delvis distansundervisning. Rekommendationen utgår från en noga avvägning av elevernas behov och pågående samhällssmitta

Förskola & Grundskola har fortsatt ett pågående arbete med att utifrån bestämmelser i arbetsmiljölagen samt nationella och regionala rekommendationer genomföra åtgärder för att erbjuda medarbetare, barn och elever som är på plats en fungerande verksamhet.

- Vi är tacksamma för att alla vårdnadshavare hjälper oss genom att följa de bestämmelser som våra myndigheter beslutar om och som gäller oss alla, säger Maria Andersson

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se

För frågor om Region Hallands rekommendation till skolor kontakta Smittskydd

Halland Aktuellt om coronaviruset (covid-19) - Region Halland