I receptionen i stadshuset hjälper Kungsbacka direkt en kund

Fakturering av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn skjuts fram

Som en följd av den pågående pandemin skjuts den årliga faktureringen framåt för årsfakturorna för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn på serveringsställen, så att betalningsfristen blir den 30 augusti 2021.

Normalt ska dessa fakturor vara betalda i slutet av mars.

Delbetalning och anstånd 

Möjlighet finns till delbetalning och anstånd av fakturor och att dela upp betalningen på flera månader. Om ni vill ha anstånd och dela upp betalningen ska ni höra av er till vårt kundcenter Kungsbacka Direkt som kopplar er till medarbetare på kundfaktura.

Bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakta

Via vårt kundcenter Kungsbacka Direkt får du hjälp med att komma i kontakt vidare.

Kontakta gärna