Fokus på trängselkontroller under vecka 11

Under vecka 11 är det fokus på trängseltillsyn, då kontroll att restaurang, café och pub har rutiner för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Under veckan kommer vi att besöka många ställen.

Denna veckan är möjligheten stor att möta medarbetare från Bygg- och miljöförvaltningen när de arbetar med att utföra kontroller i Kungsbacka. På bilden ser ni två av dem påväg ut från Stadshuset.

Andra aktiviteter som  nyligen gjorts är att bjuda in och genomföra krögarträff där 70 verksamheter var inbjudna. Syfte med träffarna är ett forum för dialog och bolla aktuella frågor. Krögarträffen genomfördes  den 1 mars, samma dag som ny tillsynsvägledning och regler för handelsplatser samt tider för stängningar och servering av alkohol började gälla.

Hälsoskyddsavdelningen upplever att verksamheterna efterlever reglerna, att de vill göra rätt, är kreativa och lyhörda för att följa reglerna. Sedan början av året har det kommit in färre klagomål från invånare vad gäller trängsel på serveringsställen. Inspektörerna arbetar med att följa upp de klagomål som kommer in. Du anmäler klagomål via vår e-tjänst som du når här.

1 år med trängselkontroller

Det var för ungefär ett år sedan som Miljö & Hälsoskydd fick ett utökat ansvar för smittspridningen när coronapandemin slog till och blev tilldelade ett nytt tillsynsområde. Sedan dess har ett stort och omfattande arbete gjorts för att förhindra smittspridningen av coronavirus på restaurang, café och pub.

Vi har summerat året med corona:

 • Den 24 mars kom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Vilket innebar att verksamheterna ska ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt.
 • Den 22 april fick Miljö & Hälsoskydd ett skriftligt uppdrag från Länsstyrelsen. Det blev tydligt hur vi skulle utföra vår tillsyn och vad vi förväntades fokusera på. Vi fokuserade på verksamheter där klagomål kommit in och på områden där vi vet är mycket folk. En checklista togs fram.
 • Under våren togs kontakt med krögare och restauranger för att på ett rådgivande sätt informera och kommunicera de nya reglerna.
 • Vi förberedde vårt tillsynsarbete med information och kontroller. Hanterade klagomål, följde upp tillsyn tillexempel kvällstillsyn i krogmiljö.
 • Den 1 juli kom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
 • Vi får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite. Vilket menas med att vi kan stänga en restaurang, café eller pub. Stängning ska användas som sista utvägen för att stoppa smittspridningen.

Maj – augusti

 • Inspektörerna gör 125 kontroller på 20 veckor. Cirka 80 verksamheter kontrollerades. Flera av verksamheterna kontrollerades flera gånger. Avvikelser meddelades, men har inte lett till förelägganden eller förbud. Inga verksamheter har stängts av kommunen.
 • Under tiden kom det in cirka 35 klagomål in (2 i veckan). Klagomålen handlade om trängsel på restaurang eller uteservering, trängsel på gym, matvarubutik, simhall och bowlinghall, shoppingcentrum.
 • Det kom förfrågningar från oroliga invånare om studentfiranden, badstränder och vårdboenden.

Augusti – december

 • Ett 10 inspektörer ansvarar för att kontrollera att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen följs.
 • Höstens coronakontroller genomföras främst dagtid, men även några kvällskontroller inplanerades. Samverkan med de halländska kommuner görs och gemensam tillsynsinsats planeras.
 • Krogtillsyn görs i centrum. Ingen trängsel rapporteras. Tillsynen fokuseras på serveringsverksamheter i köpcentrum och afterwork.
 • Krögarträff om råd och tips för julbord hålls för restauranger.
 • Mitten på oktober hade totalt 140 kontroller gjorts. Inga klagomål som rörde serveringar hade kommit in.
 • Från och med den 3 november gällde ändrade föreskrifter och allmänna råd. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.
 • I november blev det enklare att lämna klagomål via Kungsbacka.se med en utökad e-tjänst.
 • Fredagen den 20 november gjordes kontroller efter förbudet om att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer efter klockan 22.
 • I mitten på december gjordes 11 julbordstillsyner, utan anmärkning. Till och med den 11 december har fler än 265 kontroller utförts på serveringsverksamheter.
 • Reglerna om storleken på sällskap ändrades till fyra personer.

Här kan du läsa mer om vårt arbete 

Kontakta gärna