Händelse vid Kollaskolan 25 mars

På torsdagsmorgonen fick Kollaskolan i centrala Kungsbacka ett brev där det uttrycktes ett hot mot skolan. Skolan kontaktade polis som snabbt var på plats. Polisens insats är nu avslutad och en anmälan om "Olaga hot mot grupp" är upprättad.

Polisens bedömning efter genomförd utredning var att det inte fanns någon anledning för att genomföra en utrymning eller någon annan åtgärd. Kommunen gör inte någon annan bedömning än polisen.

Alla vårdnadshavare får information om det som inträffat via Vklass och på skolan pratar personalen med eleverna i klasserna och är lyhörda för frågor och reaktioner som kan komma idag och framöver.

- Det är givetvis omskakande för alla parter när en sådan här händelse inträffar, säger Maria Andersson skolchef. Kungsbacka kommun i stort och vi som arbetar i skolan har dock tydliga rutiner för hur vi ska agera i olika typer av krissituationer. Inom Förskola & Grundskolas verksamhet finns också personal med god kompetens att möta oro bland barn och unga.

Uppdaterad information

Den senaste uppdaterade informationen om händelse på Kollaskolan hittar du via länken

Polisinsats vid Kollaskolan avslutad - Skolan öppen som vanligt 26 mars

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

För frågor om polisens arbete i ärendet hänvisar vi till dem via polisen.se