Idrottsanläggningar öppnar

Pandemilagen möjliggör nu för fler att använda kommunala idrottsanläggningar. Vi har idag beslutat att öppna våra idrottsanläggningar även för privatpersoner och äldre idrottare i föreningslivet från den 6 april. Detta gör vi utifrån nationella riktlinjer och med hänvisning till pandemilagen.

Kommuner rekommenderas fortfarande att hålla icke nödvändig verksamhet stängd men de verksamheter som omfattas av pandemilagen är undantagna. Det innebär att idrottsanläggningar kan ha öppet under förutsättning att pandemilagen och begränsningsförordningen följs.

Vi har beslutat detta idag efter samordning med övriga kommuner i Halland och smittskyddsansvariga på Region Halland. Förändringen gäller från 6 april.

Pandemilagen och begränsningsförordningen måste följas

Omklädningsrum ska fortfarande inte användas för omklädning och det är viktigt att alla föreningar eller privata gruppen som använder idrottsanläggningarna planerar så att pandemilagen och begränsningsförordningen följs.

Alla grupper och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens information:

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om Covid 19

Kontakta gärna