Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp, är Årets inköpare 2021!

Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, har utsett Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp på Kungsbacka kommun, till Årets inköpare 2021. Utmärkelsen delades ut i samband med föreningens årskonferens den 18 mars.

Årets inköpare utses för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen. Priset har delats ut sedan 1995 och ger vinnaren förutom äran ett stipendium.  

Grattis Katarina till utmärkelsen, hur känns det? 

- Det känns såklart jättehärligt. Det är en bekräftelse från hela inköpsbranschen på att det vi gör och har gjort i Kungsbacka ligger helt i tiden. Det är ett viktigt arbete som är till nytta för hela organisationen och för våra kommuninvånare, säger Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp.  

En gemensam utvecklingsresa 

Hur kan vi tillsammans dra nytta av inköp och upphandling för att realisera våra mål, utveckla verksamheten och hitta nya lösningar? Hösten 2019 startade projektet Strategiskt inköp med syftet att arbeta med de frågorna. 

Berätta om er resa med projektet Strategiskt inköp? 

- Vårt mål har varit att få till en förflyttning när man pratar om inköp och inköpens betydelse. Innan har det varit ett för stort fokus på själva lagen, Lagen om offentlig upphandling, och för lite fokus på affären, säger Katarina Appelqvist och fortsätter: 

- Det har varit en rolig resa där många varit inblandade både från Inköp men också från förvaltningar, kommunledning och politiken. Nu handlar det om att leva vardagen och omsätta exempelvis de nya styrdokumenten i praktiken. Nu har vi en tydligare plattform. 

- Vi har visualiserat i hög grad, inköp är en komplex process som innehåller många dimensioner som behöver tydliggöras på ett pedagogiskt sätt. Vi har byggt utbildningspaket, processkartor, rollbeskrivningar och styrdokument. Vi har även tagit ett helhetsgrepp och sett över våra sidor på kommunens intranät men även på kungsbacka.se. De nya sidorna ska hjälpa till att synliggöra på vilket sätt Kungsbacka kommun arbetar med sina inköp internt men också underlätta för både befintliga och nya leverantörer att de hittar rätt information på ett tydligt och enkelt sätt. Detta är några av resultaten av det arbete vi jobbat fram under projektet Strategiskt inköp, säger Katarina Appelqvist. 

Vad vill du lyfta fram som har varit det viktigaste i er resa?  

- Jag vill lyfta fram samarbetet och stödet från alla som varit med på den här resan. 

Vad har varit roligast och mest utvecklande för dig? 

- Även här samarbetet och stödet från alla.

Vad vill du hälsa till dina kollegor? 

- Att tillsammans är vi grymma!  

Motiveringen lyder: 

”Årets Inköpare 2021 - En modig inköpare som visar vägen! 

Med ökat fokus på samverkan internt och externt genom tydligare kommunikation och information. Genom att öka förståelsen för inköp och upphandling har de kunnat öka värdet och möjligheterna för offentlig upphandling samt förståelsen om att man kan använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå uppsatta mål. 

Under Katarinas ledning lanserades under hösten 2020 en ny utbildningsguide för inköp och ny struktur och information kring upphandling på hemsidan. Ett stort och viktigt arbete, och inte minst en lärandeprocess. 

Stort Grattis Katarina Appelqvist från Kungsbacka kommun". 

SOI är en ideell förening som genom att utveckla, påverka och inspirera arbetar för att våra medlemmar ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa bra offentliga affärer. 

Mer information om SOI: www.soi.se 

Mer information om utmärkelsen Årets inköpare: www.soi.se/arets-inkopare 

Kontakta gärna 

Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp, förvaltningen för Service 
0300-83 74 45 
katarina.appelqvist@kungsbacka.se 

Kontaktuppgifter SOI: 

Martin Kruse, ordförande 
010-488 36 80 
martin.kruse@soi.se 

Martin Magnusson, vice ordförande 
070-9631519 
martin.magnusson@soi.se