Många är färdigvaccinerade

Kungsbacka kommun börjar blir klara med vaccineringen av omsorgstagare i våra verksamheter. Det innebär att kommunens sjuksköterskor hittills vaccinerat cirka 1 500 personer.

Nu har vaccineringen i Kungsbacka kommun pågått i snart två månader och vi börjar nu bli klara med vaccineringen av personer i vår verksamhet som tillhör fas 1. Vaccineringen är klar på vård- och omsorgsboendena och vi har också vaccinerat personer med hemsjukvård som bor hemma. Denna vecka fortsätter arbetet med att ge dos 1 till personer med beslut enligt LSS på boende med särskild service. Arbetet med att ge dos 2 beräknas pågå till och med vecka 13, utifrån nuvarande leveransplan av vaccin. Därefter kommer det ske vaccinering av de som av olika anledningar inte kunnat vaccineras tidigare. Exakt när kommunens uppdrag med vaccinering avslutas är inte bestämt.

- Vi är glada för att så många av de som är i störst behov av skydd har fått sitt vaccin och att samarbetet och logistiken inom kommunen men också med Region Halland för att få allt på plats har fungerat på ett väldigt bra sätt, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Vaccinering medarbetare

Vaccineringen av medarbetare inom förvaltningen för Vård & Omsorg är nu klar. Vecka 9 var sista veckan för medarbetare inom förvaltningen för Vård & Omsorg att boka in sig för dos 1 på företagshälsovården. Det betyder att alla som tackat ja till vaccin har fått sin första dos och många har även hunnit bli fullvaccinerade med dos 2.

Nästa grupp av medarbetare som ska vaccineras i Kungsbacka kommun är de som arbetar brukarnära i LSS-verksamheter inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Vaccineringen skulle ha startat vecka 13 men den planerade starten skjuts nu fram till vecka 14. Beskedet just nu är att Kungsbacka kommun kommer att få tillgång till 100 doser per vecka till medarbetare.
Orsaken till den framflyttade tidsplanen är att det finns en begränsad tillgång på vaccin. Därför gör Region Halland en omfördelning av vaccin så att de som riskerar att drabbas svårast och bli allvarligt sjuka av covid-19 får vaccinet först. Region Halland följer Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning för vaccin.

Tillgång till vaccin

Vaccinering är Kungsbacka kommuns högsta prioritet och vi vaccinerar i den takt som vi får tillgång till vaccin. Tillgången till vaccin och leveranser av vaccin till Sverige förändras ständigt. Men i dagsläget har vi ingen kännedom om att den förändringen kommer att påverka Kungsbacka kommuns plan för vaccinering.   

Arbetet fortsätter

Region Halland fortsätter sitt arbete med att vaccinera enligt prioriteringsordningen för fas 2 på vårdcentralerna. Planering för vaccinering i prioriteringsfas 3 och 4 pågår. Tingbergshallen, som är lokal för den storskaliga vaccinationen i Kungsbacka kommun, står redo och har lämnats över till Region Halland.

Kontakta gärna
Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48