Polisinsats pågår på Kollaskolan

Polisen är på plats på Kollaskolan efter att nytt hot inkommit under eftermiddagen. Polisen har tagit händelser på allvar och vidtar de åtgärder de bedömer är nödvändiga.

Nyheten publicerades klockan 16:22.

Senast uppdaterad klockan 16:47.

Den senaste uppdaterade informationen om händelsen finns via länken

Polisinsats vid Kollaskolan avslutad - Skolan öppen som vanligt 26 mars

Vårdnadshavare som har möjlighet får gärna redan nu hämta sitt barn. För de barn där detta inte är möjligt gäller att barnen blir väl omhändertagna på närliggande förskola.

Fritidsaktiviteter i Kollaskolans lokaler som planerats i eftermiddag och kväll ställs in. Ansvarig förening har informerats. 

Information uppdateras löpande. 

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

För frågor om polisens arbete i ärendet hänvisar vi till dem via polisen.se