Polisinsats vid Kollaskolan avslutad - Skolan öppen som vanligt fredag 26 mars

Vid sin genomgång av skolans lokaler och omgivning under eftermiddagen och kvällen kunde polisen inte hitta några fynd som kunnat leda till skada på byggnader eller människor. De har gett skolans ledning klartecken att ha skolan öppen som vanligt för alla elever imorgon. Alla vårdnadshavare får information om vad som gäller via Vklass.


Huvudfokus för skolans verksamheten de kommande dagarna är att eleverna ska känna sig trygga  och vi kommer arbeta på olika sätt för att nå det. Det finns resurser för att stötta personal i deras arbete där det behövs.

Polisen kommer att så långt de har möjlighet att försöka vara synliga på skolan imorgon, det handlar om att bidra till upplevelsen av trygghet och kunna svara på eventuella funderingar och kanske bara prata med elever som söker kontakt. 

Skolan har haft ett bra samarbete och dialog med polisen under dagen. Det är av stor vikt för både elever och medarbetare att se att den här typen av händelse tas på stort allvar, även om det kan upplevas som skrämmande att bli uppmanad att lämna sitt klassrum och se många poliser på skolan.

Sammanfattning av händelser på Kollaskolan

I morse fick skolan ett brev där det uttrycktes ett hot. Vi kontaktade då polisen som snabbt var på plats. Deras arbete då ledde fram till en bedömning att det inte fanns behov att vidta några åtgärder och en anmälan om Olaga hot mot grupp upprättades.

Sent på eftermiddagen kom polisen tillbaka till skolan. Bakgrunden till detta var att ett hot ringts in till SOS alarm. Polisen bad de elever och medarbetare som var kvar att lämna byggnaderna. De elever som fortfarande var kvar kunde tillbringa sista delen av dagen på närliggande förskola.

Polisen sökte under några timmar grundligt igenom skolans lokaler och skolområdet. När sökningen var klar fick vi information om att inga fynd gjorts och att det inte finns något som hindrar att vi har skolan öppen imorgon fredag. Polisens utredningarbete om händelsen fortsätter dock givetvis.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

För frågor om polisens arbete hänvisar vi till dem via polisen.se