Tillfälliga lokala rekommendationer i Halland förlängs

Idag meddelande Region Halland att de lokala rekommendationerna som började gälla i februari nu förlängs. Rekommendationerna gäller utöver de nationella råd som redan finns. Rekommendationerna förlängs på grund av att smittspridningen är fortsatt på en mycket hög nivå i Halland.

Läs pressmeddelandet från Region Halland i sin helhet på deras hemsida.

Region Halland meddelade idag att smittspridningen är fortsatt på en mycket hög nivå i Halland. Andelen positiva av alla som testas har fortsatt varit hög och antalet personer som behövt inneliggande sjukhusvård ligger fortsatt på en hög nivå. Hallands prover visar också en kraftigt ökad andel av den brittiska virusmutationen. 

Smittskydd Hallands sammantagna bedömning är att läget är fortsatt mycket allvarligt och det är därför helt avgörande med en god följsamhet till de råd och rekommendationer som finns. Senaste veckan har ny riktlinje för närkontakter till bekräftade fall utanför hushållet införts. Utöver detta och de grundläggande nationella föreskrifterna och råden förlängs nu även den lokala rekommendationen om munskydd som infördes 26 februari 2021. 

– Vi tar oron för en tredje våg på stort allvar och förstår den oro som många kan känna på arbetsplatser och i samhället, det är viktigare än någonsin att följa rekommendationerna som gäller, säger Kungsbackas kommundirektör Malin Aronsson om beskeden från Regionen.

Vilka nationella rekommendationer gäller?

De nationella rekommendationerna som infördes i december gäller fortfarande:

 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid mycket lindriga symtom. Testa dig vid symtom på covid-19.
 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. Anpassa också dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Använd i första hand färdsätt som inte innebär kontakt med andra människor, såsom att gå, cykla eller åka bil.

Vilka är de tillfälliga lokala rekommendationerna i Halland?

Alla rekommenderas att använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas. Denna tillfälliga rekommendation införs av smittskydd Halland. 

Det bästa skyddet är alltid att följa de grundläggande råden, det vill säga att hålla avstånd och undvika trängsel. Endast i ett fåtal situationer behöver därför tillägg av munskydd göras, för ett ytterligare skydd.

När kan det vara aktuellt att använda munskydd? Exempel:

 • Arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus.
 • Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel, oavsett tidpunkt.

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare och rekommendationen om munskydd gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Observera att munskydd aldrig ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Så använder du ett munskydd korrekt

På 1177.se finns information om hur du använder munskydd på rätt sätt

Kungsbacka kommun som arbetsgivare

– Precis som det har varit under hela pandemin vilar ett stort ansvar på individen att hålla avstånd. Det är viktigt att kunna känna sig trygg på sin arbetsplats och att man därför har en nära dialog med sin chef om behov och hur man mår, säger Jesper Edlind, HR-chef. 

Som arbetsgivare gör kommunen riskbedömningar för våra medarbetares arbetsplatser och arbetsmoment. Vi ser i dagsläget inga behov att ta några nya beslut baserat på de nya lokala rekommendationerna i Halland. 

– Vi fortsätter med riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen vid arbetsmoment där det inte går att hålla avstånd. I de situationer där riskbedömning gjorts och behov finns, tillhandahåller arbetsgivaren den skyddsutrustning som ska användas, till exempel munskydd, säger Jesper Edlind, HR-chef.

De beslut som tidigare fattats för Kungsbacka kommun som arbetsplats och som fortfarande gäller är:

 • De som kan ska jobba på distans.
 • I de fall där det inte går, finns etablerade rutiner för riskbedömning för behov av skyddsutrustning som exempelvis munskydd.
 • Riskbedömning görs utifrån arbetsmiljölagen vid arbetsmoment där det inte går att hålla avstånd. I de situationer där riskbedömning gjorts och behov finns, tillhandahåller arbetsgivaren den skyddsutrustning som ska användas.
 • Viktigt att man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats och ha en dialog med sin chef om behov och hur man mår.
 • Använd munskydd på korrekt sätt. De som använder munskydd har ett stort ansvar att hantera det ett korrekt sätt för att inte bidra till smittspridning. 

Kontakta gärna

Jesper Edlind, HR-chef 
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se 

Malin Aronsson, kommundirektör
0300-83 42 32
malin.aronsson@kungsbacka.se