Vissa lättnader vid besök på vård- och omsorgsboende

Nu ändras riktlinjen för besök på vård- och omsorgsboendena. Anhöriga som besöker fullvaccinerade personer på vård- och omsorgsboenden behöver inte använda munskydd i personens lägenhet.

Riktlinjen för säkra besök på vård- och omsorgsboendena har ändrats och de nya riktlinjerna gäller från och med den 22 mars. Den gäller samtliga vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka kommun. Bakgrunden till förändringen är att Folkhälsomyndigheten beslutat om lättnader i rekommendationerna för vaccinerade personer så att framförallt äldre på vård- och omsorgsboende ska kunna träffa sina anhöriga. Förändringarna innebär att:

  • Det behövs inga smittförebyggande åtgärder inne i lägenheten om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det gått 14 dagar sedan den sista dosen. Besökaren behöver inte använda munskydd inne i lägenheten.
  • Munskydd ska användas av besökare som passerar allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende.
  • Munskydd behöver användas av besökare i omsorgstagarens lägenhet om omsorgstagaren inte är fullvaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan sista dosen.
  • Besökaren ska hålla avstånd till andra omsorgstagare och personal.
  • Det går bra att dela fika, förutsatt att det inte behövs munskydd under besöket.
  • Om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det har gått 14 dagar sedan den sista dosen behöver man inte munskydd vid promenader.  

Plexiglasskärmar finns kvar

De säkra mötesplatserna med plexiglasskärmar som finns utomhus på vård- och omsorgsboendena kommer fortfarande att finnas kvar. De kan användas vid besök till ovaccinerade omsorgstagare eller om det finns särskilda önskemål.

Besök ska bokas

Fortfarande gäller att besöken ska bokas i förväg. Personal på boendet möter upp besökare för att gå igenom besöksrutinerna och delar ut två munskydd till besökaren. Det ena ska användas på väg till avsedd lokal, det andra på väg ut.
Besökare ska fortsätta följa myndigheternas rekommendationer om att tvätta händerna, hålla avstånd och också avstå från besök när de känner sig sjuka eller har symtom, även milda.

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena. 
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92