Delade personuppgifter ledde till anmälan

Kungsbacka kommun har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Orsaken är en personuppgiftsincident där uppgifter från databasen Combine delats på ett olämpligt sätt.

Förvaltingar utreder

Anmälan är gjord till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (fd datainspektionen), till vilka kommunen är anmälningspliktiga vid personuppgiftsincidenter. Upptäckten gjordes i början av mars under ett möte kopplat till statistikdatabasen i Combine. 

Interna utredningar pågår inom de berörda förvaltningarna, Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad. Hitintills visar utredningarna att brister i rutiner kring kommunens system, hur data kan delas, ligger bakom incidenten.

Inte en allvarlig incident

Incidenten bedöms inte som allvarlig, eftersom det inte var så många personer som tog del av uppgifterna.

Kontakta: 

Elin Forsne
Dataskyddskontakt
Individ & Familjeomsorg
elin.forsne@kungsbacka.se
0300 – 83 48 80

Damir Mahmutovic
Dataskyddskontakt
Vård & Omsorg
damir.mahmutovic@kungsbacka.se
0300-83 47 74

Markus Ternblad
Dataskyddskontakt
Gymnasium & Arbetsmarknad
markus.ternblad@kungsbacka.se
0300-83 41 66