Hela Sveriges friluftsdag uppmärksammas i Kungsbackaskogen

I samband med Friluftslivets år 2021 arrangerar Kultur & Fritidsförvaltningen aktiviteter med drop-in i Kungsbackaskogen. Aktiviteterna som anordnas är bland annat en poängpromenad om allemansrätten, översatt till flera språk och möjlighet att hitta Vilse, en överlevnadsutbildning för barn.

Kungsbacka är en av många kommuner i Sverige som hakat på det nationella projektet Luften är fri, vilket syftar till att få fler människor att upptäcka hur härligt det kan vara att vistas i naturen.

— I Kungsbacka kommer vi under hela året ha fokus på just friluftsliv i våra verksamheter, framförallt kopplat till målgrupperna ungdomar, beslutsfattare och personer som är ovana vid att vistas i naturen, säger Julia Mielke, koordinator för Friluftslivets år i Kungsbacka.

Drop-in aktiviteter i Kungsbackaskogen 29 april kl. 12-18

Friluftslivets år 2021 består av tolv olika månadsteman som ska visa upp och inspirera människor till att vilja uppleva friluftslivets olika delar. Månadstemat för april är Hela Sveriges friluftsdag, vilket också är en temadag som firas 29 april varje år. Julia Mielke berättar att tanken från början var att anordna ett större evenemang detta datum men i och med pandemin togs beslutet att det fick bli avståndssäkra aktiviteter med drop-in i Kungsbackaskogen istället.

— I Kungsbackaskogen är det enkelt att hålla avstånd tack vare den stora ytan och dessutom är det enkelt att ta sig dit. De drop in aktiviteter vi förberett är en tipspromenad på svenska, persiska och arabiska. Det kommer också finnas skyltar uppsatta med träningsutmaningar, möjlighet att lära sig hur man ska göra om man gått vilse i skogen och mycket mer. På plats finns förvaltningens verksamheter men vi har också bjudit in föreningsliv och kommunens politiska partier, säger Julia Mielke.

Tänk på att hålla avstånd och att stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig!

Klicka här för att läsa mer om drop-in aktiviteterna i Kungsbackaskogen!

Klicka här för att läsa mer om Friluftslivets år 2021