Anna Lindqvist, områdespolis utanför Resecentrum

Hur trygg känner du dig i Kungsbacka?

Nu kan du svara på en undersökning om trygghet som Kungsbacka kommun och polisen gör tillsammans.

Du deltar genom att svara på en enkät på vår webbplats, se länken nedan. Dina svar är anonyma.

Svaren i undersökningen hjälper oss att bli bättre och är viktiga för polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om hur trygg du känner dig i Kungsbacka, om du upplever att det finns platser som känns otrygga eller om det är något speciellt brott du är rädd att bli utsatt för. Vi vill också gärna veta om det är något speciellt du vill skicka med till kommunen eller polisen.

Svara på enkäten

Vad händer med resultaten från enkäten?

Kungsbacka kommun och polisen arbetar med svarsresultaten för att hitta gemensamma utvecklingsområden. Bland annat blir resultaten ett underlag för de medborgarlöften som kommunen och polisen tar fram tillsammans.

Här kan du läsa om medborgarlöften

Kontakta gärna