I april sopas flis och grus bort

Ett säkert vårtecken är när flis, som använts under vinterns halkbekämpning, sopas bort. Nu börjar det arbetet i kommunen och våren är alltså här!

Flisborttagning hela april

Fliset får ligga kvar så länge det fortfarande finns risk för halka. Vanligtvis beräknar vi att flisborttagningen pågår under hela april. Vi börjar oftast med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäck.

Sopa ut i gatan

När Trafik & Utemiljö på Teknik börjar flisupptagningen på gatorna sätter vi upp skyltar vid infarten till områdena några dagar innan. Då uppmanas alla fastighetsägare att sopa fliset från trottoarerna och ut i gatan så att vi får med det när vi kommer med sopmaskinen.

Slipas av

Fliset som tas upp går inte att återanvända för halkbekämpning. Det slipas av och förlorar sina vassa kanter när det har legat ute. 

Vem städar bort fliset?

Teknikförvaltningen ansvarar för flisborttagningen i Kungsbacka stad. I de andra orterna i kommunen delas arbetet upp mellan Teknik och privata entreprenörer. Teknik tar cykelbanor, busshållplatser och en del vägar. Vid skolor och andra områden sköts flisupptagningen av entreprenörer.