Informationsträff för företag inom byggbranschen

Bygglovavdelningen bjuder in verksamheter som har återkommande kontakt och ärenden till en informationsträff fredagen den 21 maj. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för alla parter.

Tanken är att ha regelbundna tillfällen där vanliga frågor och förekommanden diskuteras, som till exempel ändringar i lagstiftningen, riktlinjer och praxis.

Träffen genomförs den 21 maj kl 10-12

Träffen kommer att genomföras digitalt via Teams fredagen den 21 maj mellan klockan 10-12.

Anmälan: Anmälan sker på denna länk.  Anmäla dig senast den 14 maj. Anmälda deltagare får en mötesinbjudan med länk inför mötet.

För att fånga upp de frågor som är mest viktiga och som ni vill prata om ser vi gärna att ni lyfter vilka ämnen eller frågeställningar ni har i samband med anmälan.

– Under förra året arrangerades en liknande träff där ett tiotal företagare deltog. Det känns superkul att vi kan genomföra dessa träffar och jag hoppas att det bidrar till att fortsätta förbättra oss i relationen till våra kunder, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovavdelningen.

Enklare och mer kommunikation

Under senaste tiden har bygglovsavdelningen arbetat med att förenkla olika saker för att göra det enklare för alla som söker bygglov. Ett exempel är att avdelningen har ett nytt IT-system som ge kunderna större möjligheter att följa sina ärenden och få information när saker händer i ärendena. Nytt för i år är att företag tilldelas en handläggare och kontaktperson och möjlighet ska finnas till förmöten vid större projekt. Bygglovsavdelningen har också tillsatt ökade resurser för att minska handläggningstiderna. 

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Detta ska nås bland annat genom ett rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagarna i deras kontakt med oss. Arbetet för att nå dit heter Lätt & Rätt. Syftet är bland annat att minska regelkrångel, vilket ska leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare i Kungsbacka.

Här kan du läsa mer om arbetet med Lätt & Rätt 

Kontakt

Verksamhetschef bygglov, Hanna Ståhl, hanna.stahl@kungsbacka.se

Kontakta gärna