Ledningsarbeten på Nygatan

Vi lägger om dagvattenledningarna längs med Nygatan mot Hamntorget. Arbetet beräknas pågå från vecka 18 till och med vecka 28.

Under tiden som arbetet pågår kommer Nygatan delvis hållas öppen för genomfartstrafik.

Vid frågor, kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Kontakta gärna