Lena Micko (S) Civilminister på besök i Kungsbacka

I dag var Lena Micko (S) civilminister på besök i Kungsbacka för att diskutera aktuella frågor och få ökad kunskap om vårt arbete med bland annat digitalisering, offentlig upphandling och konsumentvägledning.

– Min bild av Kungsbacka är att det är en kommun som vill och är beredd att pröva nya vägar för att utveckla den kommunala verksamheten. Kungsbacka kommun ser också ut att ha ett gott samarbete över partigränserna, säger Lena Micko.

Lena Micko gör regelbundet kommunbesök för att genom en dialog med kommunledningen fånga upp lokala och regionala diskussioner runt om i landet.

– Det ger mig också en möjlighet att ställa frågor om pågående arbete nationellt för att få med mig förslag på förändringar och goda exempel, säger Lena Micko.

Vad tar du med dig från i dag?

– Jag tar framförallt med mig det spännande utvecklingsarbete som sker i Kungsbacka vad gäller offentlig upphandling och som ligger väl i linje med de nationella ambitionerna om strategiska inköp. Dessutom hade vi givande samtal om bland annat digitalisering, konsumentvägledning och ekonomiska resurser till kommunerna genom statsbidragen, säger Lena Micko.

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande håller med Lena Micko om att mötet var givande.

– Det var ett möte som satte fokus på mycket aktuella frågor. Det är viktigt att delge och sätta fokus på vad vi jobbar med här i Kungsbacka. Dels för att kunna inspirera och för att bli inspirerade och utbyta erfarenheter, säger Lisa Andersson.

Efter kommunbesöket, gjorde civilministern även ett digitalt besök på Länsstyrelsen i Halland. Civilministern kommer vid besöket att träffa länsledningen och personalen för att diskutera länsstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma arbete avseende pandemin samt andra aktuella frågor i länet.

Har du frågor om besöket som riktar sig till Kungsbacka kommun, kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson
0300-83 42 74
lisa.andersson@kungsbacka..se

eller

Kommundirektör Malin Aronsson
0300-83 42 32
malin.aronsson@kungsbacka.se

Har du frågor om besöket som riktar sig till Lena Micko, kontakta:

Nora Suni,pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Finansdepartementet
Mobil 076-131 24 59
nora.suni@regeringskansliet.se