Närundervisning för högstadiet från 19 april

Fram till och med veckan efter påsklovet har elever på högstadiet delvis distansundervisning. Från och med måndag den 19 april gäller som huvudregel att alla elever ska få undervisning på plats i skolan.

- Det finns nu ingen särskild rekommendation från Region Halland som anger att vi ska fortsätta med det upplägg med delvis distans som vi haft sedan vårterminens start, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

- Såväl vi som ansvarar för skolan som regionens smittskyddsläkare är eniga om att det bästa för eleverna är att vara i skolan och att risk för smittspridning behöver vägas emot skolplikt och elevens rätt till utbildning. Det följer även den nationella strategin om att skolorna så långt det är möjligt ska hålla öppna.

Delvis distans när det är nödvändigt för att bryta smittkedja

Precis som redan nu skett för elever i låg- och mellanstadiet så kan det även framöver bli aktuellt att en eller flera klasser med kort varsel och under en begränsad tidsperiod får övergå till distansundervisning för att bryta smittkedjor.

Det är huvudmannen, nämnden för Förskola & Grundskola som beslutar efter rekommendation från smittskydd Halland och i samråd med rektor.

Rektor stämmer av med smittskydd 

Enstaka fall av covid-19 i en grupp eller klass är normalt inte en orsak till behov av distansundervisning. Då flera fall av covid-19 har konstaterats i en och samma klass eller om många är frånvarande har rektor kontakt med Smittskydd för att diskutera lämpliga åtgärder utifrån förutsättningar på skolan eller förskolan. 

Personalbrist kan också innebära tillfällig distans eller att en förskola behöver hålla stängd. Smittskydd rekommenderar att våra verksamheter ska undvika att blanda personal och barn som inte är nära varandra i vanliga fall. Det innebär att vi har mindre möjlighet än annars att organisera om när det fattas personal.

Mer information om regler och verksamheter som påverkas

Via länken finns information om vad som gäller för övergång till distans och för- och grundskolor som påverkas.

Stängning eller distansundervisning i för- och grundskolor på grund av covid-19

Kontinuerligt arbete för att följa rekommendationer

På skolor och förskolor fortsätter arbetet med att kontinuerligt göra möjliga anpassningar och följa nationella rekommendationer och bestämmelser som gäller för skolans verksamhet.

- Det är en intensiv tid för alla som arbetar i skolan, i situationer när vi snabbt behöver ställa om är vi tacksamma för förståelse och ett gott samarbete mellan skola och hem, säger Maria Andersson.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16