Nu börjar vi riva Borgmästarebron

Under början av maj 2021 startar vi det förberedande arbetet för att riva Borgmästarebron. Det betyder att bron stängs av även för gång- och cykeltrafik.

Under rivningen och byggnationen av ny bro kommer området runt Borgmästarebron att vara helt avstängt. Gång- och cykeltrafik hänvisas under byggtiden till närligande broar i norr (vid Bergsgatan/Kungsmässan) respektive i söder (vid Fyren).

Biltrafik hänvisas, som tidigare, till överfarterna på Vallgatan i söder och Tölö tvärled i norr.

Den nya Borgmästarebron beräknas vara klar hösten 2022.

Läs mer om Borgmästarebron