Nu verkställs beslutet om överklagad visstidspension

Förvaltningsrätten har avgjort överklagandet av beslutet om visstidspension för det tidigare kommunalrådet och tillika tidigare kommunstyrelsens ordförande som avgick under året 2020. Beslutet kommer nu att verkställas.

Förvaltningsrätten beslöt i domen att kommunens beslut om visstidspension inte ska upphävas. Kungsbacka kommun kommer därför att påbörja pensionsutbetalning från mitten av maj 2021 och gör en engångsutbetalning av retroaktivt pensionsbelopp från den 1 juli 2020. Betalningarna görs under förutsättning att domen slutligt får så kallad laga kraft, det vill säga inte längre kan överklagas. Skulle domen överklagas till kammarrätten, får prövningstillstånd och förvaltningsrättens dom ändras, så kommer pensionen att återkrävas.

- Det betyder att vi betalar ut i väntan på att domen får laga kraft. Skulle det inte ske utan beslutet slutligt kommer att upphävas så kommer vi kräva återbetalning av de utbetalade pengarna, förklarar kommunjurist Anna Rehnberg.

Huvudregeln är att ett kommunalt beslut verkställs direkt, om inte något särskilt skäl talar mot. Kommunen avvaktade därför utfallet av överklagandet. När domen nu kommit så finns inte längre något särskilt skäl som talar mot att verkställa beslutet.

Kontakta gärna

Anna Rehnberg, Kommunjurist
anna.rehnberg@kungsbacka.se
0300-83 42 23

Jesper Edlind, HR-chef
Jesper.edlind@kungsbacka.se
0300-83 42 34