Positiv utveckling när Insikt släpps

Coronaviruset, covid-19, har drabbat företagare i hela landet hårt, något som också är tydligt i Kungsbacka. Samtidigt ser vi en positiv utveckling för Kungsbacka när det kommer till hur företagen upplever den service de får i myndighetsutövningen. Utvecklingsarbetet för att nå Västsveriges bästa företagsklimat fortsätter.

Vårt utvecklingsarbete Lätt & Rätt är i full gång och ska göra myndighetsutövningen enklare för företag. När SKR under torsdagen den 22 april släpper resultatet för Insikt får Kungsbacka ett nöjd kundindex, NKI, på 66 år 2020, vilket är en ökning i jämförelse med 62 som var resultatet för år 2019. 

– Företagare i Kungsbacka behöver känna att vi stödjer dem så långt det är möjligt, inte minst i vår myndighetsutövning. Det är positivt att utvecklingen nu går åt rätt håll och att det systematiska arbete vi nu gör kring service och rådgivning i samband med tillstånd och tillsyn börjar ge resultat, säger Elinor Filipsson, näringslivschef.  

En kontaktperson för företagare  

Under förra året ökade antalet privata bygglovsärenden kraftigt. Det har under pandemin funnits ett stort intresse kring utveckling och byggnation i Kungsbacka, vilket är positivt. Avdelningen för bygglov har arbetat med flera större utvecklingsprojekt. Nytt är att företag tilldelas en handläggare och kontaktperson och möjlighet ska finnas till förmöten vid större projekt. Bygglovsavdelningen har också tillsatt ökade resurser för att minska handläggningstiderna. 

Inom miljötillsyn har en ny modell för taxa börjat gälla. Det blir enklare att förstå avgifter, vad det kostar och vad som ingår i en tillsyn. Tydliga, transparanta och lättförståeliga taxor är en del av arbetet inom Lätt & Rätt. Inom miljö- och hälsoskydd har ett stort arbete skett i samband med trängselkontrollerna. Täta dialoger med företagare som driver restaurang och café har upplevts positivt under pandemin.  

Fokus på kund- och företagsfrågor 

Löpande arbetar förvaltningarna också med att identifiera företagens upplevelse av oss som myndighet. Detta för att skapa en bättre förståelse för företagens förutsättningar och vår organisations uppdrag. Förvaltningen för Teknik har skapat en ny enhet som arbetar med kund- och företagsfrågor med särskilt fokus på kommunikation och bemötande. Reviderat taxor för att skapa större läsbarhet och förståelse samt möjliggjort för uteserveringar hela vintern är några av insatserna. 

– Vi är övertygade om att det arbetet som är påbörjat kommer ha fortsatt effekt. Det är ett långsiktigt arbete och som kommer att leda till att kommunen på totalen upplevs som både effektivare och mer serviceinriktad gentemot våra företagare, säger Elinor Filipson.  

En varierad bild av kommunens myndighetsutövning 

Kungsbacka får högt NKI för områdena, markupplåtelse, brandskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontroll även om de två senare backat något under 2020. Miljö går framåt. Bygglov är ett område som vi vet har betydelse för våra företagare men där vi får lågt NKI. Men det finns en stor variation beroende på om man fått ett positivt eller negativt besked. 

– Vi kan självklart inte vara nöjda med årets resultat i kundmätningen för bygglov, men det är positivt att det har vänt uppåt på helheten. Målet med vårt pågående utvecklingsarbete är att det ska bli både enklare och snabbare i kontakten med oss. Under 2021 fortsätter vi att fokusera på att effektivisera vår handläggning och hoppas kunna se en förbättring i resultatet med nöjdare kunder för bygglov, säger Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen.  

Kontakta gärna: 
Elinor Filipsson, Näringslivschef, 0300- 83 44 89, elinor.filipsson@kungsbacka.se 

Katarina Öryd, Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, 0300- 83 39 93, katarina.oryd@kungsbacka.se  

Mer information 

Läs mer om företagklimat från SKR

Här kan du läsa mer om Lätt & Rätt i Kungsback