Stor driftstörning på kommunens bilar (OBS, ej aprilskämt!)

Just nu har vi en stor driftstörning på många av kommunens bilar. Orsaken är ett fel på det alkolås som finns monterat i bilar av årsmodell 2016 och senare.

Totalt rör det sig om 83 bilar och enheten Fordon arbetar nu med att nå dem som har de aktuella bilarna och räknar med att ha kontroll på läget redan under torsdagen.

– Vi kommer att koppla förbi alkolåshetenheten så att bilarna ändå går att starta, säger Christer Lindström, chef för Serviceområde Fordon.

– 25 av bilarna finns hos hemtjänsten inom Vård & Omsorg så dessa har prioriterats och under förmiddagen hade vi fått kontakt med de flesta.

Kontakta gärna

Christer Lindström
0300-83 40 50
christer.lindstrom@kungsbacka.se