Tillsammans kan vi minska matsvinnet

Kungsbacka kommun har i uppdrag att minska matsvinnet inom kommunens förskolor och skolor. Uppdraget har pågått i över ett år och fortsätter under hela 2021. Matsvinnet mäts dagligen på alla förskolor och skolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.  

- Vi arbetar med att minska matsvinnet i alla led, från inköp till gästens mat på tallriken. Vi mäter matsvinnet varje dag i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Tidigare mätte vi en gång per år under en vecka, säger Maja Fredholm, projektledare på förvaltningen för Service. 

- Vi har sett en minskning på serveringssvinnet. Vi har mätt ett år och det är först nu som vi kan börja jämföra, säger Louise Marsland, projektledare på förvaltningen för Service. 

Fler gör mer 

- Framöver kommer vi föra dialog med pedagoger och måltidspersonal kring hur vi kan hjälpas åt. Vi behöver skapa en medvetenhet bland alla samt en hög grad av delaktighet. Alla behöver inte göra allt, men alla kan göra lite, säger Maja Fredholm. 

- Alla är viktiga. Det är värdefullt att alla bidrar, för tillsammans kan vi minska matsvinnet, säger Louise Marsland. 

Vi mäter matsvinnet för en bättre miljö 

Det går åt mycket energi för att lagerhålla, producera, transportera och tillaga mat. Att laga mat som sedan kastas är ett slöseri med både tid och pengar. Därför är det viktigt att vi verkligen äter upp det som lagas. Hur det ser ut när eleverna tar sin mat, möjlighet att få smaka mindre portioner och måltidsmiljö är några saker som påverkar hur mycket mat som slängs eller inte går åt. 

- Varje dag väger vi maten som slängs i våra skolor och förskolor. Mätresultatet hjälper oss i arbetet att bli mer miljövänliga. Vid alla våra kök källsorteras soporna och matavfallet blir till biogas och biogödsel, säger Louise Marsland. 

Jobbar efter de globala målen   

Målet är att öka den klimatsmarta maten i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt öka kunskapen om varför klimatsmart mat bör väljas och hur vi kan minska klimatpåverkan, genom att exempelvis slänga mindre mat.   

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat, det finns med i den nationella livsmedelsstrategin och följer även kommunfullmäktiges mål. 

Matsvinnet, Kungsbacka kommuns förskolor och skolor, var under 2019 ungefär 60 gram svinn per portion. För att nå FN:s hållbarhetsmål behöver vi halvera vårt matsvinn så att vi hamnar under 30 gram svinn per portion till år 2030. 

- Måltider kan användas som ett pedagogiskt verktyg kopplat till en hållbar livsstil, hälsa och välmående, säger Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef Förskola & Grundskola. En viktig förutsättning för det arbetet är ett gott samarbete mellan måltidspersonal och pedagoger. 

Tre typer av svinn

Det finns tre typer av matsvinn inom en måltidsverksamhet: köks-, serverings- och tallrikssvinn. 

Kökssvinn: Det matsvinn som uppstår i köket.
Serveringssvinn: Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara.
Tallrikssvinn: Allt som skrapas av från tallriken. 

Kontakta gärna

Louise Marsland, projektledare på Måltider, förvaltningen för Service 
0300-83 68 50 
louise.marsland@kungsbacka.se 

Maja Fredholm, projektledare på Utveckling & Administration, förvaltningen för Service 
0300-83 41 53 
maja.fredholm@kungsbacka.se 

Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef, förvaltningen för Förskola & Grundskola 
0300-83 53 03 
julia.tryggvadottir-tollesson@kungsbacka.se