Vaccinering av medarbetare återupptas

Från vecka 16 startar vaccination mot covid-19 av medarbetare inom Individ & Familjeomsorg igen. Det gäller de medarbetare som arbetar nära individer som har beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personlig assistans och görs i samarbete med Kungsbacka kommuns företagshälsovård, Pe3.

Under vecka 9 hade alla inom Vård & Omsorg som tackat ja till vaccin fått sin första dos och många har även hunnit bli vaccinerade med dos 2.

Nu ska personal inom LSS-verksamheter vaccineras

Den grupp av medarbetare som nu ska vaccineras i Kungsbacka kommun är de som arbetar brukarnära i LSS-verksamheter inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Vaccineringen skulle ha startat vecka 13, men den planerade starten sköts fram till vecka 16.

180 doser under vecka 16

Beskedet just nu från Region Halland är att Kungsbacka kommun kommer att få tillgång till 180 doser under vecka 16. Vaccineringsperioden sträcker sig från vecka 16 till vecka 19. Under den tiden beräknas de berörda medarbetarna hunnit få sin dos 1 och ha en tid inbokad för dos 2.

- Med den höga smittspridning vi har i Halland och även i många delar av övriga Sverige samt en ansträngd situation inom vården, är vi glada att kunna återuppta vaccinationerna av medarbetare så att risken för smittspridning till riskgrupper minskar, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Det finns i dagsläget inte någon ny information, varken nationell eller regional, när de individer som har vaccinerats med dos 1 av AstraZenecas vaccin ska få dos 2, eller hur planen ser ut framöver.

Vaccination av sommarvikarier

Sommarvikarier i vård- och omsorgsnära arbete ska också erbjudas vaccin av arbetsgivaren. Vaccinationerna startar så snart som möjligt, men startdatum är beroende av tillgång till vaccin från Region Halland. Alla aktuella vikarier kommer att få information från sin närmaste chef när det är dags.   

Tillgång till vaccin

Vaccinering är Kungsbacka kommuns högsta prioritet och vi vaccinerar i den takt som vi får tillgång till vaccin. Tillgången till vaccin och leveranser av vaccin till Sverige förändras ständigt. I dagsläget har vi ingen kännedom om att den förändringen kommer att påverka Kungsbacka kommuns plan för vaccinering.   

Arbetet fortsätter

Region Halland fortsätter sitt arbete med att vaccinera enligt prioriteringsordningen för fas 2 och 3 på vårdcentralerna och följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccin. Planering för vaccinering i prioriteringsfas 4 pågår. Tingbergshallen, som är lokal för den storskaliga vaccinationen i Kungsbacka kommun, står redo och har lämnats över till Region Halland.

Kontakta gärna

Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48

Staffan Boethius, Kungsbacka kommun, HR Individ & Familjeomsorg
staffan.boethius@kungsbacka.se
0300-83 42 41