Vår arbetsplatsambassadörsutbildning vänder sig nu också till företagare

Till hösten startar en ny omgång av Kungsbacka kommuns uppskattade handledarutbildning. Personer från olika yrkeskategorier har redan gått utbildningen. Nu är du som företagare välkommen att anmäla dig eller din personal.

Utbildningen anordnas av Kompetenscentrum och ger dig verktyg att introducera en potentiellt framtida medarbetare i din verksamhet. En välkomnande arbetsplats är attraktiv ur flera synvinklar. Det är en vinst både för företaget vid nyrekryteringar samt ur marknadsföringssynpunkt, men även för samhället i stort.

Att vara utbildad arbetsplatsambassadör innebär fördjupade kunskaper i bland annat handledarrollen och i grunderna för en god psykosocial arbetsmiljö. Syftet är att rusta verksamheter för att ta emot nyanställda och praktikanter oavsett hens individuella förutsättningar.

Ett koncept som skapar win-win

Arbetsplatsen får en medarbetare som kan mer om bemötande, psykosociala frågor och kan vara ett ”bollplank” i verksamheten. Arbetsplatsambassadören får ett utökat kontaktnät och kan bidra till god arbetsmiljö. För samhället i stort ger välkomnande arbetsplatser en positiv vinst så som ökad integration och att fler kommer in på arbetsmarknaden.

Certifierad Arbetsplatsambassadör

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med hjälp av Samordningsförbundet Halland och arbetsplatsen står endast för kursdeltagarens lön under utbildningen. Efter genomförd utbildning blir handledare certifierad arbetsplatsambassadör.

Kursinnehåll

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i exempelvis:

  • Bemötande
  • Kommunikation
  • Svåra samtal
  • Kroppsspråk
  • Härskartekniker
  • Stress och ohälsa
  • Attityder och värderingar

Utbildningen omfattar 2 heldagar och 4 halvdagar som är utspridda under hösten 2021 med start 7 oktober.

Anmälan

Är du själv intresserad eller tycker det här passar någon av dina medarbetare så ta kontakt med oss så får du veta mer. Är du anställd på ett företag och vill gå utbildningen så prata med dig chef. Anmälan görs via mail till camilla.udin@kungsbacka.se senast 13 juni. Först till kvarn!

Kontakta gärna
Camilla Udin, arbetsmarknadssekreterare
0300-83 66 26
camilla.udin@kungsbacka.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande restriktioner om offentliga sammankomster, och datumet för kursstarten kan därför komma att ändras. Information om eventuella förändringar meddelas till anmälda kursdeltagar.