Personer i trygghetsvandrarjackor utanför Fyren

Vill din förening trygghetsvandra i sommar?

Även i år kan föreningar få bidrag från Kungsbacka kommun för att trygghetsvandra på helgkvällar i sommar.

Satsningen startade förra året med syfte att öka tryggheten under en sommar då många ungdomar tvingades stanna hemma på grund av inställda aktiviteter och semesterresor under coronapandemin. Syftet var också att stötta föreningslivet genom ett extra bidrag till kassan.

Liksom förra sommaren befarar kommunen att det kan bli lite stökigare än vanligt och vill därför fortsätta med satsningen på föreningarnas trygghetsvandring.

– Vi riggar även denna sommar för att fler barn och unga kommer röra sig ute på grund av pandemin och då behövs även fler närvarande vuxna i förebyggande syfte, säger Maria Frykstedt, brottsförebyggande samordnare på Kungsbacka kommun.

Föreningar ger trygghet i sitt närområde

Det var många föreningar som nappade på erbjudandet att trygghetsvandra förra sommaren, som också blev ganska lugn.

– Föreningarna är ofta vana att möta ungdomar och vi ser dem som en stor resurs. I år ska föreningarna dessutom vandra i sitt närområde, som de känner till extra bra och därför kan de bidra med lokalkännedom, säger Maria Frykstedt.

Föreningarnas närvaro blir ett komplement till de olika nattvandringsgrupper som redan finns organiserade i olika områden i kommunen. Trygghetsvandringen sker under perioden 19 juni till 28 augusti.

Hur går det till?

Minst fem personer från föreningen trygghetsvandrar tillsammans i området och skapar en trygg vuxennärvaro. De som trygghetsvandrar ska vara över 22 år. Alla trygghetsvandrare får särskilda västar att bära. Det är förvaltningen för Kultur & Fritid som samordnar trygghetsvandringen.

Vilka datum och tider gäller?

Trygghetsvandringen sker på fredagar och lördagar klockan 20-01 under perioden 11 juni till 28 augusti. Följande datum gäller: 11-12, 18-19, 25-26 juni, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 juli, 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 augusti.

Hur anmäler jag min förening?

Du anmäler din förening via ett mejl till kulturochfritid@kungsbacka.se. Märkt mejlet med ”trygghetsvandring”. I anmälan ska det stå föreningens namn och förnamn, efternamn, mobiltelefon samt e-post till föreningens kontaktperson. Ange vilka datum din förening vill ställa upp och trygghetsvandra. Det går bra att anmäla sig till flera helger.

Tänk på att föreningen ska kunna ställa upp båda kvällarna och med minst fem personer per kväll. Vi kommer att dela ut uppdragen så att många föreningar får möjlighet att vara med. Sista anmälningsdag är 31 maj och strax därefter får ni besked om vilka helger som ni ska trygghetsvandra och praktisk information.

Kontakta gärna