Snart är vår nya portal för e-tjänster på plats

Nu pågår ett arbete med att bygga om majoriteten av kommunens e-tjänster. De nya e-tjänsterna ska göra kontakten mellan kommunen och invånare, besökare och företagare både enklare och mer effektiv.

En e-tjänst är en digital service som erbjuder dig som invånare eller företagare möjlighet att uträtta dina ärenden över Internet. Du använder till exempel en e-tjänst när du ansöker om busskort för skolelever eller beställer karta för bygglov.

– För att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter måste vi hela tiden förnya oss. Det är med ny teknik och med fokus på våra invånare som vi nu tar ett grepp om våra e-tjänster i kommunen, säger Louise Skyttberg, projektledare för införandet av kommunens nya e-tjänsteportal.

Arbeta med andra kommuner

Den nya e-tjänsteportalens plattform är baserad på en öppen källkod och startade som ett kommunsamarbete, där nu fler än 150 kommuner ingår i användarföreningen.

– Öppen källkod gör det enklare att samarbeta och dela kostnader för utveckling med andra kommuner. Behovet av digital service ser ganska lika ut i olika kommuner. Nu kan vi vara en del av den utvecklingen och samarbeta kring utveckling av smarta lösningar som gynnar de vi är till för, säger Louise Skyttberg.

Fokus på kvalitet

Införandet av kommunens nya e-tjänster drivs i projektform, där ny teknik och nya arbetssätt är två viktiga hörnstenar. Projektet är ett startskott för vidare utveckling av kommunens e-tjänster, från behov och idé till en komplett digital service.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om processen kommer vi att kunna höja kvaliteten i alla led. Det är tack vare projektet och framförallt alla som jobbar i projektet som det här kan bli möjligt, säger Louise Skyttberg.

Följa ärenden på sikt

Nu bygger kommunen om befintliga e-tjänster och som en del i den utvecklingen av nya e-tjänster introduceras även Mina sidor.

– Förutom att e-tjänsterna kommer upplevas mer moderna funktionella kommer Mina sidor att bli den största förbättringen för de vi är till för, säger Louise Skyttberg och fortsätter:

– Målet är att du på sikt kan följa alla dina ärenden på Mina sidor. På så sätt får du en bättre översikt över dina ärenden och en enklare kommunikation kring dina ärenden direkt med handläggaren.

Fortsätta utvecklingen

Det stora steget tas nu i slutet av maj när den nya e-tjänsteportalen är på plats. Till en början kommer endast en del av e-tjänsterna i den nya portalen faktiskt vara byggda i den nya plattformen. Det viktigaste är att vi nu når alla e-tjänster och blanketter från samma ställe. 

– Sedan kommer vi successivt att fånga in våra invånare och företagares behov och fortsätta utveckla Kungsbackas framtida digitala service. Det känns jättekul att vi tar detta stora kliv inom digitalisering, vilket i sin tur öppnar för helt nya möjligheter i Kungsbacka, säger Louise Skyttberg.

Kontakta

Projektledare Louise Skyttberg
louise.skyttberg@kungsbacka.se
0300-83 44 96