Förskolebarn som leker med tåg

Sommaröppet på förskolor och fritidshem vecka 28-31

Under veckorna 28-31, 12 juli - 6 augusti, anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Här hittar du information om vilka enheter som är öppna och hur du kommer i kontakt med en förskolechef eller rektor under dessa veckor

Under våren får vårdnadshavare med plats hos oss anmäla det behov av omsorg de har under sommaren och vi planerar för vilka enheter som ska ha öppet och ta emot barnen.   

I år har vi sommaröppen förskola och fritidshem på följande enheter: 

Pedagogiskt område Söder

Bollens förskola i Åsa
Åsaskolans fritidshem
Ögärdets förskola i Fjärås

Pedagogiskt område Centrum

Hammerö förskola

Gullregnskolans fritidshem

Kolla Parkstads förskola

Kollaskolans fritidshem

Björkris förskola- och fritidshem

Pedagogiskt område Norr

Barn med behov av omsorg erbjuds plats i Kolla

Information om anmäla behov av omsorg under veckor 28-31

Kontakta gärna

Har du frågor om sommaröppen verksamhet kontakta din förskola eller fritidshem.

Under vecka 28-31 ansvarar särskilt utsedd rektor förskola och rektor fritidshem för verksamheten, dessa når du genom att mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00