Då kan daglig verksamhet återgå till ordinarie lokaler

Daglig verksamhet i Kungsbacka återgår till ordinarie verksamhet och lokaler den 23 augusti. Vaccinationerna av medarbetare och minskad smittspridning i samhället har lett till att förvaltningen Individ & Familjeomsorg omprövar tidigare beslut.

Plan med utrymme för försening av vaccinationer

Den aktuella planen för vaccinering av medarbetare är att vara klara senast vecka 25. Att starta upp och återgå till ordinarie lokaler för daglig verksamhet är inte möjlig mitt i sommaren med anledning av ledigheter för både deltagare och medarbetare.

- Utifrån den plan för vaccinationer som finns nu, bedömer vi att det är möjligt att återgå den 23 augusti i stället för den 15 september. Vi är mycket glada över att vi kunnat göra den här bedömningen eftersom vi är angelägna om att återgå till ordinarie lokaler så fort som möjligt, säger Maria Udén Lohnér, verksamhetschef Individ & Familjeomsorg

Kontinuerliga bedömningar under ett år

Coronavirusets spridning har fört med sig att förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har gjort kontinuerliga bedömningar under ett års tid, om hur man på bästa sätt förebygger smittspridning eftersom flera av verksamheternas brukare tillhör riskgrupper.

I syfte att minska smittspridning

Sedan den 25 januari 2021 har daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), bedrivits på bostad med särskild service för brukare med den insatsen och på Å-huset för deltagare som bor i annat boende. Syftet med daglig verksamhet i nuvarande form är att minska riskerna för smittspridning bland deltagarna genom att minska antalet kontakter med andra individer samt säkra en god arbetsmiljö.  

Förvaltningens bedömning kan komma att ändras om det blir en ökad smittspridning i samhället. 

Kontakta gärna: 

Maria Udén Lohnér, verksamhetschef    
Individ & Familjeomsorg
0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se

Karin Martinsson, förvaltningschef 
Individ & Familjeomsorg
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se