Förvaltningsrätten avslog begäran om inhibition

Kungsbacka kommun har fått besked om att förvaltningsrätten avslagit begäran om inhibition av beslutet om arenan. Det innebär att verkställandet av beslutet inte stoppas av domstolen i detta läge.

Hur arbetet med arenan kan gå vidare är fortfarande oklart då beslutet om arenans kommersiella ytor fortfarande är överklagat och att det kommer att ta tid innan kommunen får besked om beslut.

– Nu kommer vi att titta på vilka delar i projektet som är möjligt att arbeta vidare med till det att vi får ett slutgiltigt beslut om överklagan, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Kontakta gärna

Kontakta gärna