Positiv utveckling för Kungsbackas företagsklimat

Svenskt Näringsliv har släppt enkätundersökningen över det lokala företagsklimatet 2021. I årets enkät ger svarande företag i Kungsbacka ett högre betyg på det sammanfattande omdömet och hamnar över snittet i Sverige.

Varje vår släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den enkätundersökning som går ut till lokala företag i början av januari varje år. I år får Kungsbacka ett högre betyg på det sammanfattande omdömet och går fram på 10 av 15 delfrågor.

- Det är superroligt att den positiva utvecklingen sedan fem år tillbaka fortsätter. Det ger en härlig energi in i de insatser för Västsveriges bästa företagsklimat som vi i kommunen jobbar med, säger Elinor Filipsson, näringslivschef

Insatser för Västsveriges bästa företagsklimat

Fokus för förbättringsarbetet är inom tre insatsområden som ska ge långsiktigt varaktiga effekter på företagsklimatet och skapa förutsättningar för fler och växande företag.

De tre insatsområdena är: 

1. Möjliggöra för näringslivet att expandera och för fler företag etablerar sig i Kungsbacka.

Idag finns ledig verksamhetsmark i Duvehed i Fjärås och fler verksamhetsområden är på väg fram. Dessutom kommer det nya möjligheter för företag att etablera sig i centrala Kungsbacka de kommande åren. Vi vill attrahera nya etableringar och skapa stolthet för platsen Kungsbacka.

2. Lätt & Rätt ska göra det enklare för företag att göra rätt.

Insatsen ska leda till ett rådgivande förhållningssätt, en enklare och snabbare handläggning och en kommunikation som är enkel och begriplig. Avgifter och taxor ska vara tydliga så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för.

– Vi är glada att företagen upplever en förbättrad attityd från oss tjänstepersoner. Det är en viktig del inom vår insats Lätt & Rätt som vi startade upp under förra året och som vi fokuserar på framöver, säger Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö

3. Underlätta för företagens kompetensförsörjning.

Tillsammans med flera aktörer pågår insatser för att stärka företagens kompetensförsörjning. Både i hur företag strategiskt kan arbeta med sin kompetensplanering och i att matcha utbildningsutbud mot det aktuella behov som finns hos näringslivet.

– Det är mycket glädjande att årets enkät visar på att de insatser vi gör i vårt systematiska och långsiktiga arbete är på rätt väg. Vi har ett stort fokus på att möjliggöra för fler företag och fler arbetsplatser i Kungsbacka. De pågående insatserna är avgörande för att bidra till det starka och växande näringsliv som finns i Kungsbacka, säger Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun.

Ett starkt näringsliv och fler arbetsplatser

Några av Kungsbackas styrkor är att vi är attraktiva för både invånare och företag. Vi har ett starkt och växande näringsliv och många nya företag startas. Vi har mycket företagsamma invånare och många invånare i arbete men många jobbar i en annan kommun. En av våra utmaningar är att skapa en större lokal arbetsmarknad. Vi behöver fler arbetstillfällen i Kungsbacka när vi fortsätter växa.

– Goda förutsättningar för näringslivet ökar vår attraktivitet och skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Därför har vi satt målet att vi ska ha Västsveriges bästa företagsklimat, fortsätter Lisa Andersson.

Presentationen av företagsklimatet i Kungsbacka 2021 - pdf

Läs mer om företagsklimatet i Kungsbacka på Svenskt Näringslivs hemsida