Så gör du vid översvämning i bostaden

Om du drabbas av översvämning i bostaden finns det några saker du i första hand bör tänka på.
  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  • Skydda fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Kontakta försäkringsbolaget.  
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning. E-tjänst finns via länk nedan.

Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden.

Observera att din anmälan inte är en formell ansökan om ersättning. Eventuella ersättningskrav kommer att behandlas först när ansvarsfrågan är avgjord.

Mer information och länk till e-tjänst