Så tar du dig till vaccineringen i Tingbergshallen

Nu pågår vaccineringen mot covid-19 i Tingbergshallen. Om du har möjlighet att gå eller cykla dit så gör gärna det.

Om du tar bilen, välj Kungsgatan och sväng in mot Tingbergsvallens parkering (vid Tingbergsgrillen). Här finns p-platser där du kan stå en timme utan avgift eller p-skiva. Från parkeringen går du cirka 200 meter till Tingbergshallen.

Du kan även ställa bilen på kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan (avgift gäller) eller på Kungsmässans parkering, då blir det lite längre att gå.

För dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns p-platser invid Tingbergshallen, välj Borgmästaregatan.

Vaccineringen mot covid-19 utförs i Tingbergshallen av Capio på uppdrag av Region Halland.

Information om tidsbokning för vaccinering finns på 1177.se