Så kontaktar du förskolan och skolan i sommar

Här hittar du information om hur du kan komma i kontakt med ansvariga inom Förskola & Grundskola under vecka 28-31 när vi har begränsat öppethållande

Vecka 28-31 har kommunens förskolor och skolor begränsat öppethållande. Under dessa veckor finns en särskild skolledning med en ansvarig rektor för kommunens förskolor och en ansvarig rektor för kommunens grundskolor och fritidshem. Det finns också en ansvarig skolchef i tjänst.

Särskild skolledning

Om du under perioden 5 juli till 6 augusti det vill säga vecka 28-31, behöver komma i kontakt med någon ansvarig för förskolan eller grundskolan kan du
- mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller

- ringa 0300-83 40 00,

Sommaröppen verksamhet

Under perioden vecka 28-31 finns också utvalda förskolor och fritidshem som är öppna för vårdnadshavare som anmält behov av omsorg.

Information om sommaröppen verksamhet

Läsårstider och lov

Via länken här nedan få du information om skolstart och lov läsåret 2021-2022

Läsårstider i grundskolan