Händer som håller en telefon och läroböcker

Dags att lämna förslag till 2021-års Lära för livet-pris

Genom Lära för livet-priset vill vi uppmärksamma goda exempel på lärande för barn och elever i Kungsbacka. Vem eller vilka vill du se som mottagare av priset 2021? Tänk till och lämna förslag med motivering senast 19 september.

Det senaste läsåret har sett väldigt annorlunda ut för alla som arbetar i förskolan eller skolan. Att skapa undervisning, förutsättningar för lärande och erbjuda en trygg miljö för barn, unga och alla som vill vidare i livet har i och med corona-pandemin inneburit nya förutsättningar för alla dem hos oss som ska göra det.

Syftet med Lära för livet-priset är att uppmärksamma den eller de som gjort en betydande insats för att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka kommun så att framgångsrika arbetssätt sprids.

Just i år finns säkert många exempel och du har nu möjlighet att lyfta det du sett eller upplevt.

Lämna ditt förslag på pristagare senast 19 september. Förslaget kan handla både om insatser kopplat till det senaste läsårets utmaningar eller annat som du sett eller upplevt när gäller lärandet för barn och elever i Kungsbacka. Prissumman är på totalt 20 000 kronor.

Så lämnar du förslag

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset just i år vill vi att du:
1. Motiverar varför den eller de ska få priset, en beskriv på vilket sätt arbetet har gynnat lärandet.
2. Anger vem som står bakom lämnar förslaget.
3. Skickar in ditt förslag till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se senast den 19 september

Föräldrar, elever, personal och kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. Man kan nominera enskilda medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, men även arbetslag inom skolorna kan premieras.

Om Lära för livet-priset

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning. Priset är inrättat av kommunfullmäktige och det är nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad som ansvarar för genomförandet.

Genom priset vill vi stimulera till utveckling av lärandet och lyfta fram den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta.

Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämnderna Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige under hösten.
via länken kan du läsa om priset och se vilka som fick utmärkelsen förra året

Lära för livet-priset

Kontakta gärna
Kerstin Fredberg, Förskola & Grundskola
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se

Markus Ternblad, Gymnasium & Arbetsmarknad 
0300-83 41 66
markus.ternblad@kungsbacka.se