Badprovtagning

Dags för badvattenprovtagning

Varje sommar under badsäsongen tar vi prover på badvattnet. Detta görs på 16 badplatser i kommunen. Syftet är att kontrollera bakteriehalten i badvatten och att informera besökare om badvattens kvalitet.

– Provtagningen börjar på måndag den 7 juni och pågår sedan var tredje vecka på 16 badplatser, under juni, juli och augusti. Proverna skickas till ett laboratorium där det kontrolleras hur mycket bakterier det finns i vattnet. Vi får sedan vi veta om badvattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt, berättar Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

I år pågår även ett samarbete med förvaltningen för Teknik som hjälper Miljö & Hälsoskydd med provtagningen.

Omprov vid höga bakteriehalter

Det kan även bli omprov om något badvattenprov inte är godkänt. Om analysresultaten skulle visa att det finns högre halter av bakterier än normalt i vattnet informeras badgäster genast om detta med hjälp av en skylt vid stranden och information på hemsidan. Ett nytt prov tas för att kunna se att bakteriehalten sjunkit till badbart igen.

Planerade provtagningsdatum:

7 juni, 28 juni, 19 juli och 9 augusti.

Provresultaten finns sedan publicerade på ”Badplatsen”.  

Dessa badplatser provtas:

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Röda holme
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvi
 • Örsviken

Badvattenproverna graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Tänk på att provresultaten av vattenkvaliteten bara görs var tredje vecka och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Skyltar

På varje badplats ska det finnas en skylt som anger badplatsens badvattenkvalité. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter kommunen upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad. Dessa 16 badplatser har klassificerats som bra eller utmärkt badvattenkvalité. Klassificeringen grundar sig på resultatet av badvattenproverna från föregående år.

Algblomning

Sommaren 2020 kom under ett par dagar i augusti in flera rapporter om vita trådar i havet längs Kungsbackas kust. Det visade sig vara algblomning som uppkommer vid varmt väder och stillastående vatten. Detta sker oftare i små sjöar, men även kan även uppkomma i havet. 

Länsstyrelsernas informationscentral för Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.

På SMHI:s sida om Alger kan du se satellitbilder och kartor. SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg vid ett antal fasta stationer. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid.

Kontakta gärna:
Kungsbacka direkt som hjälper till att komma i kontakt med inspektör på avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Kontakta gärna