Förebyggande insatser görs på uteserveringarna

Under veckan gjordes tillsyn för att kontrollera möbleringen på restauranger och caféers uteserveringar. 20 ställen i innerstaden kontrollerades i Kungsbacka. Detta är en del i det förebyggande arbetet och senare kommer kontroller att göras kvällstid.

Syftet från Miljö & Hälsoskydd är att kontrollera så verksamheterna fortsätter följa reglerna i samband med covid-19. Kontrollerna skedde under tisdag och onsdag eftermiddag, 1 och 2 juni.

Avstånd mellan borden kontrollerades

Inspektörerna såg över möbleringen på flertalet uteserveringar i innerstaden och pratade med personalen på några serveringar. Helhetsintrycket är att verksamheterna fortsätter följa reglerna i samband med covid-19. Inspektörerna kontrollerade så det tillexempel fortfarande är avstånd mellan borden och antalet platser vid bordet stämmer. Serveringsställena hade möblerat på ett bra sätt med plats för två eller fyra personer.

– Vi kontrollerade cirka 20 uteserveringar i stan. Något enstaka ställe behövde göra mindre ommöblering av borden för att avståndet mellan sällskap skulle bli 1 meter. Flera uteserveringar har i år också ansökt om större serveringsyta och på så sätt kan de sprida ut möblemanget. Vi kommer nu att göra tillsyn kvällstid när det är mer folk i rörelse, säger Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka.

Kontroller kvällstid planeras

Insatsen dagtid gjordes för att skapa sig en bild över serveringsytorna och arbeta förebyggande med information. Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd kommer att göra tillsyn kvällstid då det förväntas vara fler besökare på uteserveringarna. Kontrollerna i veckan samkördes även med annan tillsyn, att kontrollera så rökförbudet på uteserveringar följs. I sommar ska även tillsyn på andra ställen i kommunen göras där många besökare kan tänkas samlas på serveringar, som i Åsa och Gottskär.

Om ni vill veta mer om insatsen med trängselkontroller under coronapandemin kan ni höra av er till:

Josefine Bäckström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
josefine.backstrom@kungsbacka.se
0300- 83 44 09

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter. 

Här kan ni läsa mer om vårt arbete