Förvaltningschef blir kommundirektör i Marks kommun

Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg, lämnar Kungsbacka kommun för att bli kommundirektör i Marks kommun.

På fredagsmorgonen blev det klart att Lillemor Berglund kommer att lämna uppdraget som förvaltningschef för Vård & Omsorg för att bli kommundirektör i Marks kommun.

- Det är verkligen med blandade känslor som jag lämnar det här uppdraget för jag har ett kanonbra jobb i en fantastisk stark förvaltning och kommun. Förutsättningarna som finns för att göra det bästa för invånarna tas tillvara på ett gott sätt, säger Lillemor Berglund och fortsätter:

- Men orsaken till att jag söker mig vidare att jag varit i Kungsbacka kommun sedan 2005 och det är dags för nya utmaningar. Marks kommun lockar eftersom det är en attraktiv tillväxtkommun med fokus på att skapa ett hållbart samhälle att verka och leva i. Jag hoppas att jag kan bidra med de goda erfarenheterna jag har av att jobba brett tillsammans och med stort medskapande för att lösa dagens och morgondagens utmaningar. Dessutom bor jag och har mina rötter i Marks kommun, säger hon.

Flera olika uppdrag

Lillemor Berglund började arbeta som verksamhetschef i Kungsbacka kommun 2005 på det som förr kallades funktionsstöd. Hon har också arbetat som verksamhetschef och biträdande kommundirektör på kommunstyrelsen förvaltning. Hon har också arbetat som tillförordnad kommundirektör en period. 2014 blev hon vikarierande förvaltningschef på Vård & Omsorg och sedan 2015 är hon förvaltningschef.

Uppskattad förvaltningschef

- Jag vill tacka Lillemor för hennes fina insats här i Kungsbacka kommun. Lillemor är en mycket uppskattad förvaltningschef och kollega och har bidragit aktivt och engagerat i kommunledningen. Jag önskar henne stor lycka till i det nya uppdraget, säger Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Lillemor Berglund tillträder sin nya tjänst den 1 oktober. Rekrytering av Lillemors efterträdare kommer att inledas inom kort.

Kontakta gärna
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79

Malin Aronsson, kommundirektör
malin.aronsson@kungsbacka.se
0300-83 42 32