Funderar du på att skaffa torrtoalett i sommar?

Under våren har avloppsteamet på Miljö & Hälsoskydd arbetat med ett projekt riktat mot torra toalettlösningar. Under sommaren ska de bland annat ut på tillsyn på fastigheter med torrtoaletter.

Torrtoaletter hanterar avfallet på andra sätt än genom att släppa ut avloppsvatten. 

– Vi vill påminna om att det krävs tillstånd för att inrätta torrtoaletter. Sedan behövs också dispens hur man tänker ta handom det egna avfallet. Det är en del saker man måste tänka på för att inte smittämnen ska komma ut i naturen, säger Frida Laumann, miljöhandläggare i Kungsbacka.

Exempel på torrtoaletter:

  • Förbränningstoaletter
  • Urinsorterande torrtoalett
  • Komposterande toaletter
  • "Utedass”

Läs mer om torrtoalett 

Så hanterar du avfall

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Kontakt:

Du når Miljö & Hälsoskydd via kundcentret Kungsback direkt.

Kontakta gärna