Godkänd tillsyn på uteserveringar och golftävling

Fredagen den 11 juni gjordes tillsyn på 9 uteserveringar i innerstaden i Kungsbacka. Fokus var på serveringar som hade öppet längre på kvällen. Även tillsynen som gjordes under pågående golftävling i Vallda fick godkänt.

Alla tillsyn gjordes utifrån rådande covid-19-regler med fokus på att motverka trängsel.

Totalt 9 uteserveringar kontrollerades i innerstaden under förra fredagen. Inspektörerna använde den checklista som är framtagen för trängseltillsyn under cornapandemin. Fint väder gjorde att många valde att besöka en uteservering under fredagen. Inspektörerna upplever att både besökare och krögare är inkörda på vilka regler som gäller under pandemin.

– Vi tittade på möbleringen och hur många som satt kring bordet. Det var många besökare på uteserveringarna, men allt var i sin ordning och krögarna skötte sig bra. Vi är nöjda med vad vi såg utifrån trängselsynpunkter, säger Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka.

Coronatillsyn kombinerades med annan tillsyn

Under besöken på restauranger och caféer gjordes även tillsyn på rökfria miljöer. Den 1 juli 2019 infördes rökförbud på uteserveringar till restauranger och caféer. Syftet med tillsynen var att kontrollera hur verksamheter och gäster anpassat sig till lagen. Inspektörerna delade ut information och pratade med personalen om hur de upplever att det fungerar.

Personal och ägare till Kungsbackas restauranger och caféer vittnar om att det inte längre röks på uteserveringarna. Gästerna idag är väl medvetna om lagen. Rökare hänvisas att gå en bit bort från uteserveringen för att inte andra gäster ska behöva störas av rök. Flera uteserveringar saknade dock skylt om att det var rökförbud på området.

Godkänd tillsyn under golftävlingen i Vallda 

Under fredagen gjordes även tillsyn under pågående golftävling, Scandinavian Mixed, i Vallda. Förebyggande insatser och dialog med arrangören gjorde att det inte var några oklarheter kring efterlevnaden av covid-19 reglerna under tävlingsdagarna. Arrangemanget löpte på bra och inspektörerna hade inget att anmärka på. Under helgen erbjöds blanda annat serveringsmöjligheter på golftävlingens område.

Kontakta gärna

Josefine Bäckström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
josefine.backstrom@kungsbacka.se
0300- 83 44 09

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter.

Här kan du läsa mer om vårt arbete