rå kyckling på tallrik

Kungsbacka kommuns hållning gällande inköp av kyckling

Brister vid ett av de större svenska kycklingsslakterierna har uppmärksammats i media på senare tid och Kungsbacka kommun har fått många frågor om hur vi förhåller oss till det. Serveras det till exempel fortfarande kyckling från slakteriet i skolorna? Kungsbacka kommun valde att omedelbart och tills vidare att stoppa inköpen av kyckling från den aktuella producenten.

Upphandlingskrav utifrån svenska djurskyddslagstiftningen

Kommunen har höga ambitioner när det gäller den mat som köps in, och vi ställer bland annat upphandlingskrav som ligger i nivå med den svenska djurskyddslagstiftningen. Våra svenska regler för djurhållning är bland de tuffaste i världen och dessa mervärden är vi noga med att efterfråga vid våra inköp. Tack vare att vi har arbetat aktivt med krav och uppföljning under flera års tid så köper vi idag så gott som uteslutande svensk kyckling.

Följer löpande producentens åtgärder

Kungsbackas krav på att kycklingarna ska vara helt bedövade vid slakt har varit uppfyllt, men däremot har det brustit i själva avlivningsmomentet för ett mindre antal kycklingar. För att vara säkra på att slakteriet kommer till rätta med problemen har vi haft möte med vår livsmedelsleverantör och representanter för producenten, och följer löpande resultaten av de åtgärder som vidtas.

Kan innebära förändringar i menyerna en tid

Under tiden vi stoppar inköpen och avvaktar resultaten av producentens åtgärder kommer vi inte att köpa in importerad kyckling istället. Vi ser att den svenska produktionen har en lång rad mervärden när det gäller djurvälfärd och hälsa, vilket bland annat visar sig i en mycket låg användning av antibiotika. Vi kommer därför inte att acceptera produkter som lever upp till en lägre kravnivå. Detta kan innebära vissa förändringar i menyerna med färre serveringar av kyckling under en period.

Vill du läsa mer om hur Kungsbacka kommun arbetar med hållbarhetskrav vid upphandling och uppföljning av livsmedel?

Se tidigare artikel: Kungsbacka ställer höga krav på maten

Kontakta gärna

Annika Åkerlund, verksamhetschef Måltider
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se

Kontakta gärna