Kungsbackas första konceptförskola byggs i Frillesås

Kungsbacka kommun har avropat en konceptförskola från Sveriges Regioner och Kommuners (SKR) ramavtal för förskolebyggnader. Nya Klockaregårdens förskola i Frillesås är första förskolan i kommunen som byggs på detta sätt.

Kungsbacka kommun växer så det knakar. För att möta behoven att kunna ta emot fler barn bygger vi en ny förskola i Frillesås. Den nya förskolan, som kommer att heta Nya Klockaregårdens förskola, har kapacitet att ta emot 160 barn. Byggstart är planerat till januari 2022 och förskolan beräknas att vara färdig till höstterminen 2023. Det är Peab som har fått uppdraget att bygga Nya Klockaregårdens förskola. Kontraktsvärdet är cirka 50 miljoner kronor.

Nytt sätt att bygga på

Nya Klockaregården, som byggs i anslutning till den nuvarande Klockaregårdens förskola, är en konceptförskola som byggs med hjälp av olika moduler och får fasader i trä. Modulerna kan till exempel vara storkök eller samlingsrum.

 Det är glädjande att vi kan bygga Nya Klockaregårdens förskola i Frillesås. Barnen får nya och ändamålsenliga lokaler att vistas i när förskolan är färdigbyggd. Det är extra roligt att vi har avropat förskolan från SKR:s ramavtal eftersom det är ett nytt och snabbare sätt för oss att bygga på, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef Service.

Befintliga paviljonger tas bort

Nu använder barnen i nuvarande Klockaregårdens förskola inhyrda paviljonger i väntan på att den nya förskolan är på plats. Att bygga den nya förskolan är en långsiktig investering som är mer hållbar ekonomiskt än att fortsätta hyra de befintliga paviljongerna. När förskolan är färdigbyggd kommer paviljongerna att tas bort.

Kontakta gärna

Maria Rosenberg, verksamhetschef Service
maria.rosenberg@kungsbacka.se
0300-83 44 30